Kenan Soycan » Genel » kpss » İslam Öncesi Türk Tarihi ile İlgili Terimler
Haber Bilgileri
  • Görüntülenme: 6332
  • Yazar: Admin
  • Tarih: 14-06-2011, 22:16
 (Oy Sayısı: 1)
14-06-2011, 22:16

İslam Öncesi Türk Tarihi ile İlgili Terimler

Kategori: Genel » kpss

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 

 

OGUŞ--Aile

URUG--Sülale

BOY--Soylardan, sülalelerden oluşan topluluk

BUDUN--Millet

İL,EL--Devlet

OTAĞ--Hükümdar Çadırı

TOY--Ziyafet, meclis

TOYGUN--Meclis üyesi

KENGEŞ--Meclis

KURULTA--Yılda iki yada üç kez toplanan büyük meclis

HAN,HAKAN,KAĞAN,İDİKUT,İLTEBER,TANHU,ŞANYU--Hükümdar

HATUN--Hükümdar eşi

YABGU--Devletin batı kanadının yöneticisi

TİGİN--Prens

AYGUCI--Başbakan

BUYRUK--Bakan

TUDUN--Vergi denetçisi

TAMGACI--Dış politika sorumlusu

BİTİGCİ--Katip

AĞILIĞ--Hazine görevlisi

YARGUCI--Yargıç

TARKAN--Komutan

TÖRE--Örf, adet, gelenek ve göreneklerden oluşan yazısız hukuk kuralları

KUT--Yönetme hakkının Gök Tanrı’dan alındığı inancı

ATALAR KÜLTÜ--Ölmüş ataların ruhlarına saygı göstermeye dayanan göçebe inanç sistemi

ŞAMANİZM--Sihir ve büyüye dayanan göçebe inanç sistemi

GÖKTANRI--Tek tanrı inancına sahip göçebe inanç sistemi

UÇMAĞ--Cennet

TAMU--Cehennem

YUĞ--Ölü gömme töreni

KURGAN--Mezar

BALBAL--Mezar taşı

KAM,ŞAMAN--Din adamı

SAV--Atasözü

SAGU--Ağıt

KOŞUK--Müzik eşliğinde söylenen şiir

DESTAN--Manzum hikaye

KOPUZ--Saz

MİNYATÜR--Resim

BALIG--Şehir

FRESK--Duvar resmi

ONGUN--Totem, kutsal hayvan

TENGRİ--Tanrı

KOTUZ--Sorguç

TUĞ--Sancak

KAMDU--Kağıt para

KONİLİK--İyilik

UZLUK--Faydalık

TÜZLÜK--Eşitlik